Het bestuur van Stichting Thuisfront Braem:Van links naar rechts: wijlen Theo Braem, Peter Braem, Lucille de Ruig, Frans Waanders, Maarten van Lange, Hanneke van Lange-Punte en Louis Scholten.
(Foto R. de Ruig, 2012)
 
Maarten van Lange voorzitter
Frans Waanders secretaris / website
Louis Scholten penningmeester
Hanneke van Lange-Punte     projecten
Lucille de Ruig projecten

 
Stichting Thuisfront Braem - Smaragdstraat 4 - 7548 CA  Boekelo
T: 026 44 33 256  -  E: info@thuisfrontbraem.nl - B: IBAN NL43 INGB 0002 2065 78