Welkom op ThuisfrontBraem.nl

De Stichting Thuisfront Braem is in 1967 opgericht terondersteuning van pater Jan Braem die in dat jaar vertrok naar Brazilië om daar zendings- en ontwikkelingswerk te gaan verrichten. Gedurende ruim 41 jaar is Jan Braem als veldwerker actief gebleven tot aan zijn overlijden in Brazilië op 22 februari 2009. Jan Braem bereikte de leeftijd van 85 jaar. Onder zijn hoede zijn vele projecten uitgevoerd. Door de enorme toewijding van padre Joâo, zoals men hem in Brazilië noemde, is in zijn voormalig werkgebied een volwaardige kerk- en sociale gemeenschap ontwikkeld. Tot zijn laatste projecten behoort de bouw van een ouderenhuis.

Pater Jan Braem had de wens dat het werk dat hij alle jaren heeft gedaan een vervolg zou krijgen door het blijven steunen en helpen oplossen van de immense nood en problemen op nog zovele plaatsen in de wereld. Vandaag worden verschillende missies en projecten waar ook ter wereld de helpende hand gereikt.
 
Stichting Thuisfront Braem - Smaragdstraat 4 - 7548 CA  Boekelo
T: 026 44 33 256  -  E: info@thuisfrontbraem.nl - B: IBAN NL43 INGB 0002 2065 78